Asigurări de locuinţă

Asigurarea locuinței este obligatorie prin lege, ceea ce înseamnă că toți proprietarii de locuințe trebuie să încheie o poliță obligatorie (PAD) împotriva a trei riscuri: cutremure, inundații, alunecări de teren. Asigurarea obligatorie a locuinței poate fi completată de o asigurare facultativă a locuinței, care să îți protejeze locuința nu doar împotriva dezastrelor naturale, ci și împotriva altor riscuri la care e expusă.

Informează-te corect despre fiecare tip de poliță în parte, accesând categoriile de mai jos, și protejează-ți locuința la valoarea ei reală. Știind exact cum funcționează o asigurare obligatorie și una facultativă, ce riscuri acoperă fiecare dintre aceste polițe, dar și ce drepturi ai în calitate de asigurat, îți va fi mai ușor să privești în viitor și să înțelegi de ce locuința ta trebuie să fie asigurată împotriva mai multor riscuri.

Asigurarea obligatorie a locuinței oferă protecție în cazul producerii unor inundații, alunecări de teren sau cutremure. În schimbul unei prime anuale modice (10 sau 20 de euro, în funcție de tipul locuinței), poți primi, în cazul producerii unui risc acoperit de polița obligatorie, o despăgubire de până la 20.000 de euro, sumă care te poate ajuta să acoperi măcar o parte din pagubele produse de riscul respectiv.

Accesează categoriile de mai jos și află tot ce trebuie să știi despre polițele obligatorii PAD și modul în care funcționează acestea. Nu uita, potrivit legislației în domeniu, asigurații PAD au dreptul de a încasa despăgubirea în cazul riscului asigurat în polița obligatorie PAD.

Dacă ești proprietarul unei locuințe construite din beton armat, metal sau lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, locuința ta se încadrează în tipul A. Polița obligatorie PAD pentru o locuință TIP A te va costa 20 de euro anual, suma asigurată în cazul producerii riscurilor prevăzute de această poliță fiind de 20.000 de euro.

Dacă ești proprietarul unei locuințe cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale care nu au fost supuse unui tratament termic și/sau chimic (de exemplu, chirpici), locuința ta se încadrează în tipul B. În acest caz, asigurarea obligatorie PAD pentru o locuință TIP B te va costa 10 euro anual, suma asigurată în cazul producerii riscurilor prevăzute de această poliță fiiind de 10.000 de euro.

Ești obligat prin lege să îți asiguri locuința. În caz contrar, poți fi amendat. Potrivit legii, proprietarii care nu și-au asigurat locuința nu vor beneficia de ajutor din partea autorităților locale, în cazul producerii unor calamități naturale. În România, una dintre cele mai expuse țări la dezastre naturale, probabilitatea producerii unor astfel de riscuri (cutremure, inundații, alunecări de teren) este extrem de ridicată.

În cazul producerii unui eveniment asigurat (inundație, cutremur, alunecare de teren), trebuie să anunți compania care a emis polița PAD. Aceasta va efectua constatarea daunei și, apoi, va evalua prejudiciile cauzate de evenimentul respectiv. De asemenea, aceeași companie de asigurări, cea care a emis polița PAD, va realiza și plata despăgubirii, conform contractului încheiat cu asiguratul.

Avizarea daunei (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) se face telefonic. Ca asigurat, apelezi Call Center-ul de daune (numărul de telefon poate fi găsit pe site-ul companiei de asigurări). Pentru avizare, trebuie să ai la îndemână polița de asigurare obligatorie, pentru că va trebui să furnizezi diverse informații necesare companiei de asigurări (numărul poliței PAD, etc.).

PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, care și-a început activitatea în februarie 2010, în același an fiind emisă și prima poliță PAD. Formată în baza unui efort comun al 12 societăți de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremure, inundații, alunecări de teren.

În momentul de față, rețeaua de distribuție a asigurărilor obligatorii pentru locuință (polițele PAD) cuprinde următoarele societăți: ABC ASIGURĂRI, ALLIANZ-ȚIRIAC, ASIMED, ASIROM VIG, ASITO KAPITAL, ATE INSURANCE, CERTASIG, CITY INSURANCE, ERGO, EUROINS, EUROLIFE ERB, EXIMASIG, GARANTA ASIGURĂRI, GENERALI, GOTHAER, GRAWE ROMÂNIA, GROUPAMA, OMNIASIG, UNIQA.

Asigurarea facultativă a locuinței este un produs prin care se pot asigura în întregime apartamente, case sau imobile, împotriva producerii anumitor riscuri prevăzute în contractul încheiat între compania de asigurări și asigurat. Odată încheiată o poliță facultativă, asigurătorul se obligă ca, în schimbul unei prime pe care trebuie să o achiți, să te despăgubească, în cazul producerii riscurilor prevăzute în poliță.

O astfel de poliță facultativă, împreună cu polița obligatorie PAD, te ajută să îți protejezi locuința, la valoarea ei reală, împotriva mai multor riscuri. Accesează categoriile de mai jos și află tot ce trebuie să știi despre asigurarea facultativă a locuinței și modul în care funcționează aceasta.

O locuință este expusă mai multor riscuri, polița PAD acoperind dezastrele naturale (cutremur, inundații, alunecări de teren). Incendii, explozii, furtul bunurilor din casă sau inundații provocate de spargerea conductelor – sunt alte câteva riscuri permanente la care este supusă o locuință. Polița facultativă îți protejează locuința împotriva riscurilor naturale peste sumele asigurate de PAD, dar și împotriva altor riscuri.

În funcție de tipul asigurării facultative contractate, poți adăuga riscurilor de bază (în cazul în care compania de asigurări care a emis polița facultativă permite acest lucru) și alte tipuri de riscuri (opționale sau extinderi). Înaintea altor tipuri de riscuri, îți spunem care sunt riscurile de bază (sau riscurile standard, așa cum mai sunt cunoscute) preluate de asigurarea facultativă a locuinței:

-Incendiul;
-Trăsnetul;
-Explozia;
-Căderea de corpuri pe locuința asigurată;
-Cutremurul;
-Riscurile atmosferice (furtună, grindină, ploaie torențială, inundație, viitură, greutatea stratului de zăpadă, greutatea stratului de gheață, avalanșă, etc.);
-Alunecările și/sau prăbușirile de teren;
-Apa de conductă și refularea acesteia;
-Coliziunea cu autovehiculele;
-Vandalismul;
-Distrugerile provocate de animale;
-Furtul bunurilor și al elementelor constructive;
-Avariile centralelor termice;
-Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuării reparațiilor.

În cazul producerii unui eveniment asigurat, anunță, în cel mai scurt timp posibil, organele abilitate: Poliția (în caz de efracție), Pompierii (în caz de incendiu), etc., care vor întocmi procesele verbale de constatare sau de cercetare. Apoi, informează compania sau brokerul de asigurări la care ai încheiat polița facultativă, cu privire la producerea evenimentului acoperit de asigurarea facultativă.

Avizarea daunei (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) se face telefonic. Ca asigurat, apelezi Call Center-ul de daune (numărul de telefon poate fi găsit pe site-ul companiei de asigurări). Pentru avizare, trebuie să ai la îndemână polița facultativă, pentru că va trebui să furnizezi diverse informații necesare companiei de asigurări (numărul asigurării facultative, etc.).

Apoi, un reprezentant al companiei de asigurări va constata daunele produse și va propune soluții de reparație/înlocuire. După aceea, trebuie să completezi cererea de despăgubire și să o depui la compania de asigurări. Conform poliței și legislației în vigoare, plata despăgubirilor se efectuează după 10-30 de zile de la data depunerii documentației complete.

Alte informații cu privire la asigurarea locuințelor te așteaptă la un click distanță: www.asigurarealocuintelor.ro.

Lasă un răspuns